Col·legi Cor de Maria

Contaminació acústica a la nit

 

¿Quiénes somos?

El Cor de Maria de Valls està integrat en el casc antic de la ciutat on hi ha una gran diversitat social. Com a centre estem involucrats a fi que la cultura digital i les noves tecnologies arribin als diversos estrats socials i els alumnes s'involucrin activament en els canvis que la societat requereix. Aquest projecte pretén que els alumnes siguin proactius i els converteixi en ciutadans del futur. Per contribuir decisivament a aquest gran objectiu social creiem que és necessària una cultura educativa equitativa, respectuosa, inclusiva i oberta. En aquest cas estem treballant un grup de 27 alumnes on l'objectiu és: desenvolupar les competències bàsiques dels joves, promoure l’autonomia d’aprenentatge, millorar els hàbits d’estudi, enfortir els processos de socialització positiva i inclusió social, impulsar els resultats acadèmics i el rendiment escolar, incrementar les expectatives, pròpies i de l’entorn, davant la possibilitat d’èxit i millorar l’autoestima de cada adolescent.

 

¿Qué necesidad o problema soluciona?

Objectiu del treball: Analitzar i donar a conèixer la problemàtica del soroll, així com estudiar les possibles actuacions a realitzar per un millor benestar dels nostres ciutadans.

L’alumnat de 4t d’ESO del Cor de Maria presenta el treball sobre contaminació acústica a fi de millorar la qualitat ambiental de la ciutat de Valls. Considerem aquest treball com una acció de caire municipal dins el marc d’escola verda.

Àrees o disciplines implicades: Aquest projecte s’emmarca dins l’àrea de visual i plàstica, tecnologia i digitalització. S’utilitzen diferents eines ofimàtiques, programes de tractament audiovisual..

El treball s’ha desenvolupat tenint sempre present una visió sostenible respecte el planeta tant pel que fa a l’objectiu final del projecte com als materials utilitzats. Altres valors transversals a destacar en el projecte són el respecte i coneixement del medi i investigar de manera deductiva què podem fer per reduir la nostra petjada hídrica i de CO2.

Procés de treball:

1- PUNT DE PARTIDA
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera el soroll ambiental com una de les principals amenaces mediambientals per a la salut humana al segle XXI.

El soroll excessiu pot causar estrès i afectar el benestar psicològic de les persones.

L'exposició constant a nivells alts de soroll ha estat associada amb l'augment dels nivells d'ansietat, depressió, trastorns de son i problemes de concentració.

En aquest treball s’ha fet ressò del soroll nocturn.

El soroll nocturn pot interrompre el son i provocar trastorns com l'insomni. La manca de son adequat pot tenir conseqüències greus per a la salut, com ara l'afebliment del sistema immunològic, augment del risc de malalties cardiovasculars, problemes de salut mental i reducció del rendiment cognitiu.

Els efectes del soroll en la salut de la població:

 • Afecten un gran nombre de persones.
 • Tenen un impacte significatiu en la salut i el benestar general.
 • Requereixen mesures de prevenció i mitigació.

Per abordar aquesta problemàtica, és important implementar polítiques i estratègies que promoguin entorns urbans més silenciosos i saludables. Per això, s’ha de promoure una planificació urbana conscient del soroll, promovent tecnologies més silencioses i fomentant la consciència pública sobre els efectes negatius del soroll per a la salut.

Per tant, la pregunta de partida que els alumnes es van fer va ser: “per què passa això?”, “què podem fer per resoldre alguna d’aquestes situacions?”

Un cop plantejat el problema i què es volia aconseguir, calia fer una pluja d’idees per valorar possibles mesures.

2- ESTUDI DE MESURES POSSIBLES:

 1. Un gos que borda a la nit pot despertar tota una comunitat de veïns. En aquest treball s’han estudiat les causes que poden fer que un gos bordi durant la nit i quines accions poden dur a terme els seus propietaris.
 2. Des d’una perspectiva municipal s’ha estudiat la recollida d’escombraries i tot i disposar d’un sistema robotitzat altament eficient i modern amb índex de soroll baixos, el soroll que es genera en buidar els contenidors de vidre es considera que no s’hauria de fer en horari nocturn (11 de la nit a les 7 del matí).
  Aquí cal dir que el contenidors de vidre es buiden aproximadament cada 15 dies (un contenidor marró o gris es buida diàriament).
 3. Concerts o música a la nit. S’hauria de prendre consciència quina afectació té per al veïnat, tenint en compte els decibels amb què s’emet i la direcció en que es disposa l’escenari.

3- DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL

Passos seguits en el desenvolupament del treball:

• Buscar informació sobre la problemàtica detectada.
• Dibuixar des de l’òptica de cada alumne la problemàtica detectada.
• Realitzar maqueta amb cartró d’un gos a escala 1:10.
• Realitzar maqueta amb talladora làser d’un gos a escala 1:10.
• Realitzar maqueta amb impressora 3d d’un gos a escala 1:20.
• Controlar el moviment del cap del gos amb un servomotor.
• Realització d’una app del so que pot provocar un gos (BitbloqApps, AppInventor).
• Prendre mesures als contenidors de brossa.
• Realitzar el plànol de planta a escala 1:20.
• Modelitzar i imprimir amb 3D els contenidors a escala 1:20.
• Realitzar maqueta del pàrquing actual unint els elements amb pistola de silicona.
• Modelitzar i tallar amb la talladora làser camió de la brossa a escala 1:20.
• Dibuixar, modelitzar, imprimir peces grua telescòpica a escala 1:20.
• Modelitzar i tallar amb talladora làser contenidors a escala 1:20.
• Realitzar el plànol de planta a escala 1:10.
• Modelitzar i construir contenidors amb fusta DM a escala 1:10.
• Realitzar maqueta de l’escenari unint els elements (goma EVA, cartolina ondulada, fusta base, plànol de planta i peces tallades amb la talladora làser) amb pistola de silicona.
• Realitzar diverses app’s amb AppInventor per controlar el camió i la grua.

Conclusions:

Aquest treball pretén conscienciar de l’impacte mediambiental de la contaminació acústica en 3 eixos:

 1. Un gos que borda a la nit pot despertar tota una comunitat de veïns. Els propietaris d’un gos poden prendre mesures que poden evitar aquestes molèsties.
 2. Des d’una perspectiva municipal a l’estudi de recollida d’escombraries s’ha vist que tot i disposar d’un sistema robotitzat altament eficient i modern amb índex de soroll baixos es creu oportú, que en el cas dels contenidors de vidre el soroll que es genera en buidar-los no es faci en horari nocturn (11 de la nit a les 7 del matí). A més, cal tenir en compte que un contenidor de vidre es buida aproximadament cada 15 dies (el contenidor marró o gris es buida diàriament). Tècnicament l’opció es creu viable i assumible.
 3. Concerts o música a la nit. Cal prendre consciència quina afectació té per al veïnat, tenint en compte els decibels amb què s’emet i la direcció en què es disposa l’escenari.

Tenint en compte que comporta conseqüències per a la salut.
- Més de 13 milions d’europeus pateixen trastorns del son pel soroll ambiental.
- Gairebé 32 milions d’europeus estan molestos pel soroll ambiental.
- La contaminació acústica causa 72.000 hospitalitzacions l’any a Europa.
- La contaminació acústica causa hipertensió i malalties cardiovasculars i comporta 16.600 morts prematures estimades a l’any a Europa.

S’han realitzat diverses maquetes per tal d’explicar les diferents problemàtiques.
Després de fer l’estudi corresponent, els alumnes han observat que és viable l’opció de reduir el soroll a les ciutats. Esperem que en un futur aquest projecte pugui ser una realitat a la nostra ciutat.
El material d’aquest treball es pot consultar a la pàgina web:
http://www.cordemariavalls.cat/acustica/

 

Estudiantes participantes

27

 

Docentes implicados

3

 

Visita la web del centro: Col·legi Cor de Maria

T Advise D Advise T Facebook D Facebook T Twitter D Twitter T Youtube D Youtube T Messenger D Messenger T Linkedin D Linkedin T Instagram D Instagram T Whatsapp D Whatsapp T Telegram D Telegram T Shared Link D Shared Link T Checkmark Success D Checkmark Success T Chevron Down D Chevron Down Anterior Ir al anterior Siguiente Ir al siguiente T Close D Close T Add D Add T Arrow Increase D Arrow Increase T Arrow Oblique D Arrow Oblique T Arrow Down D Arrow Down T Search D Search T Search 2 (Alternative) D Search 2 (Alternative) T Share D Share T Filter D Filter T Email D Email T Email OutLine D Email OutLine T Phone OutLine D Phone OutLine T Fax Outline D Fax Outline T Print D Print T Play Button D Play Button T User D User T Error D Error T Info D Info T Thumb Up Outline D Thumb Up Outline T Thumb Up D Thumb Up T Thumb Down Outline D Thumb Down Outline T Thumb Down D Thumb Down T Clock D Clock T Lamp D Lamp T List view D List view T Map view D Map view Icono de teléfono Teléfono T Emergency D Emergency T Pause D Pause T Play D Play T Logout D Logout Icono de teléfono Teléfono Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icono ir atrás volver atrás en la navegación icono número 50 ir a producto Tempo Happy 50 Horas icono calendario ir a producto Tempo Happy Día icono empresas ir al segmento de empresas icono de gas ir a catálogo de productos de gas icono sol naciente ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono hogar ir al segmento de hogares icono 24 horas ir a producto One Luz icono electricidad ir al catálogo de productos de Luz icono electricidad y gas ir al catálogo de productos Luz + Gas icono luna ir al producto One luz Nocturna icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono sol ir al producto Tempo Solar icono reloj ir a los productos Tempo Happy icono reloj 2 horas ir al producto Tempo Happy 2 Horas icono 24 horas ir al producto One Luz icono número 50 ir al producto Tempo Happy 50 Horas icono tendido eléctrico Media Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico de 36.000 a 360.000 €/año icono tendido eléctrico Alta Tensión Ver catálogo de productos con consumo eléctrico más de 360.000 €/año icono empresa ir al segmento de empresas icono calendario ir al producto Tempo Happy Día icono Administradores de Fincas ir al segmento de Administradores de Fincas icono DarkSite icono DarkSite icono bombilla ver catálogo de productos con consumo eléctrico menos de 6.000 €/año icono de electricidad y gas ir al catálogo de Productos Luz + Gas icono electricidad ir al catálogo de productos de electricidad icono email contacto de correo electrónico icono fax contacto de fax icono de gas Baja Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de menos de 6.000 €/año icono de gas Alta Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de 6.000 a 240.000 €/año icono de gas Media Presión ver catálogo de productos de gas con consumo de más de 240.000 €/año icono de gas ir al catálogo de productos de gas icono de Enel ir a la sitio web de enel icono de calentador servicio de mantenimiento del calentador icono mantenimiento del calentador ir al servicio de mantenimiento OKGas Calentador icono hogar ir al segmento de hogares icono olla de presión olla de presión icono llave inglesa ir a averías y reparaciones icono tendido eléctrico Media Tensión ver catálogo de productos de electricidad con consumo de 6.000 a 36.000 €/año icono luna ir al producto One Luz Nocturna icono esfera ir a sitio web personal icono teléfono contacto telefónico icono sol naciente Ir al producto Tempo Verde-Energía Renovable icono panel solar ir a energía solar fotovoltaica icono reloj ir a productos Tempo Happy icono manito solida con pulgar hacia abajo seleccionada la reacción "No me gusta" icono manito con pulgar hacia abajo seleccionar la reacción "No me gusta" icono manito negra con pulgar hacia arriba seleccionada la reacción "Me gusta" icono manito con pulgar hacia arriba seleccionar la reacción "Me gusta"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.